Pågående projekt

Norrtälje – Staden Bygden Skärgården

Torvision producerar just nu filmen Norrtälje – Staden, Bygden och Skärgården. Det är en film som berättar om Norrtälje. Framförallt som turistmål men också stadens historia. En del av Norrtälje är också naturen i den omgivande skärgården, 13 000 öar.
Filmen uppmärksammar också den kultur som är så starkt förknippad med Norrtälje och skärgården. Här hittar vi författare och konstnärer med anknytning till Roslagen: Albert Engström, August Strindberg, Taube, Roland Svensson och Bertil Kumlien som alla skildrat Roslagen i dikt och bild.